czwartek, 18 lipiec 2024

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 2017-2018, organizowanym przez firmę Kenko Tokina Co. Ltd. z okazji sześćdziesięciolecia powstania firmy. Konkurs ma na celu pokazanie kreatywnego wykorzystania filtrów. Można w nim zgłosić dowolne zdjęcie własnego autorstwa, wykonane z użyciem filtrów fotograficznych.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody: jedna nagroda główna - ekwiwalent 500 000 jenów japońskich(ok. 16 850zł*), cztery nagrody Jury - ekwiwalent 100 000 jenów japońskich (ok. 3 370zł*) każda oraz trzydzieści wyróżnień w postaci zestawu produktów firmy Kenko Tokina o sumarycznej wartości 10 000 jenów japońskich (ok. 337zł*) każdy.

Jako część obchodów 60-ciolecia firmy, konkurs organizowany jest w dwóch edycjach, raz w sezonie wiosenno-letnim i drugi raz w sezonie jesienno-zimowym. Z tej okazji uruchomiona została specjalna strona zbierająca zgłoszenia na pierwszy, wiosenno-letni finał: http://sg-g.jp/photocontest/filtercontest2017ss/en/index.html (w język angielski). Zapraszamy do udziału i nadsyłania zdjęć przedstawiających nieograniczone możliwości wyrazu jakie dają filtry fotograficzne.

* kwoty podane na podstawie średniego kursu NBP dla jena japońskiego z dnia 17 maja 2017

hoya standard

 

 

Trwa przymowanie zgłoszeń do kolejnej edycji "VIVA! PHOTO AWARDS". Termin Nadsyłania prac: do 24 września 2014 roku.

Kategorie konkursu, w których można wziąć udział:

  • moda
  • portret
  • beauty
  • reportaż
  • fotografia komórką

viva 1

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2014 r. na łamach VIVY! i stronie www.photo-awards.viva.pl oraz podczas wystawy konkursowej.

Zgłoszenia do konkursu: www.photo-awards.viva.pl

viva

 

 

Etap zgłoszeń w jubileuszowej edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic dobiega końca. Zdjęcia można wysyłać jeszcze tylko do 31 sierpnia 2014 r.

Konkurs organizowany jest w 5 kategoriach:
- KRAJOBRAZ
- LUDZIE
- ZWIERZĘTA 
- FOTOREPORTAŻ

Kategoria specjalna SAMSUNG:

- NAJSZYBCIEJ DO DOSKONAŁOŚCI

W każdej kategorii uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie po 5 zdjęć.
W kategorii FOTOREPORTAŻ należy zgłosić sekwencję od 3 do 6 fotografii.

Jury w pierwszym etapie obrad wyłoni finalistów, a następnie przyzna: Grand Prix Konkursu oraz jedną nagrodę główną i po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Nazwiska laureatów i zwycięskie fotografie opublikowane zostaną na łamach listopadowego numeru National Geographic Polska, który ukaże się 30 października.

68 000 uczestników, 414 00 nadesłanych zdjęć, najwybitniejsi fotografowie w Jury - Wielki Konkurs Fotograficzny NG to największe tego typu wydarzenie w Polsce, wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, z 10-letnią historią.

Zdjęcia można zgłaszać do 31 sierpnia przez stronę www.wkf.national-geographic.pl

national geographic

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w Otwartym Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Podróżniczej i Turystycznej pt. „Moje podróże małe i duże”.

konkursmpmid-plakat
Termin nadsylania prac do 30 września 2014

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy amatorzy fotografii, którzy ukończyli 16 lat.
Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w minimalnym formacie 30x40.
Prace należy nadsyłać nie podklejone, w płaskich sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi o łącznej puli - 2500 zł.

Terminy konkursu:
- nadsyłanie prac - do 30 września 2014 r. ;
- wystawa pokonkursowa GOK Suszec - od 9 listopada 2014 r. do 30 listopada 2014 r. ;
- wystawa objazdowa - od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2014 r. ;
- uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 9 listopada 2014 r. - Dom Kultury w Suszcu podczas Suszeckiej Jesieni Kulturalnej.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu do pobrania ze strony GOK
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela jego komisarz:
Joanna Musiolik - tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Otworkowej, którego tematem przewodnim jest światło. Fotografia otworkowa jest znakomitym przykładem artystycznego wykorzystania falowej natury światła. 

Konkurs jest elementem większego przedsięwzięcia Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – projektu I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej, którego podstawowym celem jest zaprezentowanie sztuki i nauki (fizyki) w wzajemnych relacjach, a nie jako wąskich oraz wyspecjalizowanych dziedzin.

Patronem Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Otworkowej  - ,,Światło'' jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 


REGULAMIN KONKURSU ,,Światło'':

1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć

3. Fotografie muszą być wykonane techniką otworkową, w formacie nie mniejszym niż 13 × 18 cm i nie większym niż 30 × 45 cm. Zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone. Organizator prosi o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.tiff, rozdzielczość 300 dpi, długość minimum 1000 pikseli) – do celów dokumentacyjnych, kwalifikacyjnych oraz wydawniczych. Prace nie mogą być modyfikowane cyfrowo z wyjątkiem podstawowej obróbki RAW-ów (kadrowanie, dopasowanie poziomów itd.). Niedozwolone są fotomontaże. Dozwolona jest wielokrotna ekspozycja.

4. Każda fotografia musi posiadać metrykę zawierającą: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora. Zdjęcia muszą posiadać numery i tytuły zgodne z umieszczonymi na karcie zgłoszenia.

5. Nadesłane prace nie spełniające warunków nie będą przedkładania ocenie Jury.

6. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora: Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42 - 200 Częstochowa, z dopiskiem: „fotografia otworkowa” do dnia 14 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki. W tych samych opakowaniach zostaną po konkursie odesłane autorom. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.

7. Opłata uczestnictwa od autorów wynosi 10,- zł, które należy wpłacić na konto Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie: ING BŚ O/Cz-wa: 16105011421000000501625040. (tytuł wpłaty – konkurs fotografii otworkowej). Wniesienie wpisowego gwarantuje wszystkim uczestnikom zwrot prac pocztą.

8. Oceny prac dokona Jury w terminie do 30 października 2014 roku. Jury wybierze także fotografie do prezentacji na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetyczne.

9. W konkursie przyznane zostaną:
- nagroda główna, którą jest wystawa indywidualna w Miejskiej Galerii Sztuki, termin 8 września – 18 października 2015 roku (do wystawy będzie wydany folder)
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej w terminie 14 listopada 2014 roku do 4 stycznia 2015 roku
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie w siedzibie Wydziały Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

10. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac, celach promujących wystawę, na następujących polach eksploatacji: w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), w Internecie, do druku materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie) oraz na filmowanie i inne formy utrwalania wystawy w celach dokumentacyjnych. Autor oświadcza, że wykorzystanie ww. materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw, Autor zobowiązuje się zwolnić Galerię od odpowiedzialności z tego tytułu.

11. Nadesłanie prac jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu
Przyjmowanie prac do 14 października 2014 r.
Ocena Jury do 30 października 2014 r.

ORGANIZATOR:

konkurs fotografii otworkowej


Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-200 Częstochowa
(34) 324 60 57
http://www.galeria.czest.pl/

Regulamin i karta zgłoszenia(plik do pobrania). 

 

 

Do 31 sierpnia 2014 r. trwa czwarta edycja konkursu poświęconego fotografii ulicznej: Leica Street Photo, organizowanego przez Leica Camera Poland. 

Miejscem rozgrywania konkursu jest fanpage Leica Camera Poland na Facebooku.

Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii. Technika wykonania fotografii jest dowolna, wszystkie prace powinny powstać po 1 lipca 2013, a tematyka musi mieć związek z fotografią uliczną.    

Spośród wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii jury wybierze 20 zwycięskich fotografii. 

Wyniki ogłoszone zostaną nie później niż 10 września. Wtedy także zostanie podana data wernisażu wystawy pokonkursowej.

Nagrody:
- wystawa zbiorowa laureatów konkursu w Leica Gallery Warszawa. Wernisaż zdjęć odbędzie się nie później niż 19 września na III piętrze MYSIA 3
- kolekcjonerska odbitka fotografii Bogdana Dziworskiego
- publikacje zwycięskich zdjęć w mediach partnerskich, m.in. na stronie GUP Magazine czy w numerze BLOW Magazine (cztery wybrane fotografie)

Skład jury:
- Joanna Kinowska, kuratorka
- Monika Chmielarz, fotoedytorka magazynu BLOW (IRL)
- Krzysztof Candrowicz, dyrektor Fotofestiwalu w Łodzi
- Maciej Dakowicz, fotograf
- Tomasz Kulbowski, fotograf
- Maciek Nabrdalik, fotograf, agencja VII
- Erik Vroons, redaktor naczelny GUP Magazine (NL)
- Wojtek Wieteska, fotograf

Więcej informacji: www.facebook.com/LeicaCameraPoland
Regulamin konkursu dostępny jest w aplikacji oraz na stronie leica-camera.pl
 

LeicaStreetPhoto1

jelenia gora

Trwa XVIII Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2014” organizowany przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Celem konkursu jest między innymi utrwalenie z myślą o przyszłych pokoleniach, obrazu miasta oraz jego mieszkańców. Tematyka konkursu musi być zgodna z celami konkursu, w tym roku tematyka prac została rozszerzona o – portret jeleniogórzanina. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących. Każdy autor może nadesłać na konkurs do dziesięciu prac w tym jeden zestaw wielozdjęciowy do czterech prac wyraźnie oznaczony plus zdjęcia portretowe. Format nadsyłanych prac powinien wynosić 20 x 30 cm z odchyłkami technicznymi. Zgłoszenia należy przesłać do 24 lipca 2014 roku na adres:

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Al. Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra

Więcej tutaj