piątek, 14 czerwiec 2024

Spis treści


fa-72-1-300

konkurs fotograficzny

Obecnie każde zdjęcie wykonane z udziałem technologii cyfrowej jest poddawane w mniejszym lub większym stopniu cyfrowej modyfikacji. Czasem są to drobne korekty kolorystyczne, a czasem poważne ingerencje w treść i wymowę obrazu. W wielu konkursach regulaminy narzucają ścisłe ograniczenia, co do zakresu zmian, jakim zostało poddane zdjęcie.

fa-72-1-300

My zachęcamy do szaleństwa, którego granice wyznacza tylko wyobraźnia autora i umiejętności w posługiwaniu się programami graficznymi. Niekiedy wystarczy jednak tylko umiejętnie wykorzystać możliwości posiadanej cyfrówki.

Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody i publikacja na łamach naszego miesięcznika i stronach Internetowej Gazety Fotograficznej.

Konkursem tym zachęcamy do twórczych poszukiwań. Być może wiele ciekawych pomysłów znajdą Czytelnicy w FOTOGRAFII CYFROWEJ, gdzie będziemy starali się przybliżać narzędzia i sposoby kreatywnego przetwarzania obrazów. Zachęcamy także do twórczych poszukiwań.

Regulamin >>