czwartek, 18 lipiec 2024

W dniach 10 − 26 października 2014 odbywać się będzie 4 Opolski Festiwal Fotografii organizowany przez Fundację Warsztatów Fotograficznych w Opolu. „Bez granic“ - to hasło tegorocznej edycji Festiwalu.

Jest to pierwsze tak duże wydarzenie na kulturalnej mapie Opola, które poprzez cykl wystaw, spotkań autorskich i warsztatów ma łączyć osoby zainteresowane fotografią oraz umożliwić im wymianę opinii i doświadczeń. Wystawy w ramach czwartego już OFF odbywać się będą w różnych częściach miasta.

„Bez granic” to temat wieloznaczny i dosłownie wyjątkowo szeroki. Można go jednak odszyfrować na co najmniej trzy sposoby w odniesieniu do tegorocznej edycji OFFoto. Polscy twórcy prezentowani na wystawach byli w odległych zakątkach świata: Filipiny, Indonezja, Afganistan, Indie, Wenezuela, Rosja i Francja. To co ich łączy to szczere i subiektywne podejście do miejsc. Dalekie od powierzchownej egzotyki wnikanie w świat codzienny. Fotografowie rzeczywiście bez granic.
„Bez granic” to także równe traktowanie wszystkich miejsc. Nie ma żadnego limitu, rubieży, skrajności. Nie ma podziału na naszych i innych, tubylców i sąsiadów. Ożywa tu fotografia humanistyczna w jej ideałach sprzed pół wieku i wielkiej wystawy „Rodzina człowiecza”. W pewnym sensie porzucamy fakty i współrzędne geograficzne, poznając historie podobne naszym. Tracimy pewność co do lokalizacji.
Na plan pierwszy wysuwają się zatem historie ludzi. Bezkres.

Nieprzypadkowo wszystkie projekty pokazywane podczas OFFoto związane są z fotografią dokumentalną, mniej lub bardziej precyzyjnie trzymając się definicji. Eustachy Kossakowski z cyklem „6 metrów przed Paryżem” to flagowy przykład podejścia konceptualnego, niemniej jednak bazuje na prostym pomyśle wychodzącym z dokumentu. To osobliwy, historyczny i niepowtarzalny opis miasta, poprzez sfotografowanie wszystkich (sic!) istniejących na wjeździe tabliczek z jego nazwą. Prezentowane są także prace Wojciecha Grzędzińskiego i Maksymiliana Rigamontiego, wywodzące się z fotoreportażu prasowego, których finałem okazują się wystawy i książki. Podobnie wychodzące z klasycznego fotoreportażu są cykle Tomasza Tomaszewskiego „Sugar Town” i Grzegorza Wełnickiego. Jest także miejsce na fotografię podróżniczą w wykonaniu Marka Arcimowicza z ekspedycji na pogranicze Wenezueli i Gujany. Są również cykle stanowiące bardzo wyraźną, autorską wypowiedź – w wykonaniu Piotra Zbierskiego i Adama Pańczuka, w których trudno odróżnić fakty od przetworzeń, gdzie wizja fotografa i spójność opowiadanej historii jest dominująca.

Tym samym temat tegorocznej edycji OFFoto można odczytywać jako refleksję nad granicami fotografii dokumentalnej, zachętę do wyjścia poza sztywne definicje, zwrócenia uwagi na osobowości autorów i ich spojrzenie na tę dziedzinę sztuki. Jest to interesujący moment by przyjrzeć się różnym odmianom tego gatunku oraz efektów końcowych, fotografii, która pełniła jeszcze niedawno funkcję niemal wyłącznie informacyjną i związana była z prasą. Dziś, od wielu lat zmieniająca się i poddająca nowym wyzwaniom, znajduje miejsca na wystawach, w publikacjach książkowych, a także wnika w film i multimedia. Dokument bez granic. 

Joanna Kinowska

PROGRAM

środa 8 października
18:00 – WERNISAŻ “6 metrów przed Paryżem” Eustachy Kossakowski oraz spotkanie z żoną artysty
Anną Ptaszkowską - Galeria WuBePe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul Piastowska 20

czwartek 9 października
17:00 – SPOTKANIE z Markiem Arcimowiczem – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4

piątek 10 października
17:00 – OTWARCIE 4 OFF – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4
17:00 – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego im. Tadeusza Kwaśniewskiego
17:15 – WERNISAŻE – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4
“Tramén Tepui” Marek Arcimowicz
“Bohaterowie” Slav Zatoka
18:00 – WERNISAŻ “Pustka” Wojciech Grzędziński - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach - Opole, siedziba muzeum przy ul. Minorytów 3
18:30 – SPOTKANIE z Wojciechem Grzędzińskim – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4

sobota 11 października
11:00 – WARSZTATY “Adobe Lightroom bez tajemnic” prowadzi Jakub Kaźmierczyk
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4
13:00 - 15:00 – PRZEGLĄD PORTFOLIO – Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Muzealna
15:00 – WERNISAŻ “Bez granic” studentów Instytutu Sztuki UO - Galeria “Pierwsze Piętro”, ul. Krakowska 1
16:00 – WERNISAŻ “Karczeby” Adam Pańczuk, Galeria im. Jana Cybisa, Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. Ozimska/Kołłątaja
17:30 – WERNISAŻE – Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Muzealna:
“Sugar Town” Tomasz Tomaszewski,
“Eli, Eli” Grzegorz Wełnicki,
“Afganistan jest w nas” Maksymilian Rigamonti,
“Światła północy” Robert Danieluk – laureat konkursu “Pokaż się“,
18:00 – “White Elephants” i “Love has to be reinvented” Piotr Zbierski,
18:30 – SPOTKANIA: Adam Pańczuk, Maksymilian Rigamonti

piątek 17 października
17:00 – SPOTKANIE: Slav Zatoka – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4

środa 22 października
17:00 – FINISAŻ “#bezgranic” członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego, SCK, ul. Katowicka 95

Więcej na stronie Festiwalu

4OFF-plakat