wtorek, 16 lipiec 2024

Do udziału w konkursie fotograficznym ,,Jasna Strona Kadru'' zapraszają amatorów i profesjonalistów:  Fundacja HumanDoc, Profesjonalny Sklep Fotograficzny Proclub, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

,,JASNA STRONA KADRU'' jest kategorią honorową konkursu fotograficznego "ŚWIAT RÓŻNORODNYCH SZEROKOŚCI" organizowanego w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC. www.humandoc.net

jasna strona kadru-konkurs

IDEA

JASNA STRONA KADRU, to idea do której zachęcić chcemy wszystkich szukających pozytywnych aspektów życia społecznego oraz do pochylenia się nad ciekawymi relacjami pomiędzy ludźmi, zaobserwowanymi podczas interesujących podróży oraz w życiu codziennym. Celem konkursu jest szerzenie pozytywnych wartości, takich jak: dobroć, solidarność, odpowiedzialność, szacunek do innych, tolerancja, empatia.

Najlepsze prace zostaną wyłonione wśród zdjęć spełniających powyższe założenia zarówno w aspekcie fotografii ludzi, jak i udokumentowania ich pracy. Interesują nas zdjęcia z Polski i z zagranicy, szczególnie z krajów spoza UE - krajów rozwijających się, które stanowią motyw przewodni Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

DLA KOGO / WARUNKI TECHNICZNE

Konkurs skierowany jest dla wszystkich zarówno do amatorów, jak i do profesjonalistów, starych i młodych, kobiet i mężczyzn. Znaczenie ma tylko przesłane zdjęcie.

Warunki techniczne: każdy może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formacie png, gif, jpg, jpeg , które nie może być mniejsze niż rozmiar 1200x1200 pikseli i nie większe niż 4 MB. Technika fotograficzna nadesłanych prac dowolna. Dozwolone jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, ekspozycji, czy kadrowania. Prace zawierające jakiekolwiek ślady fotomontażu nie mogą brać udziału w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić zdjęcie na stronie konkursowej www.jasnastronakadru.pl podając imię i nazwisko PESEL autora, dane kontaktowe, tytuł pracy oraz jej krótki opis.


Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.

Autor zgłaszając swoją prace zgadza się tym samym na udzielenie organizatorom, współorganizatorom i fundatorom nagród licencji niewyłącznej w ramach, której organizatorzy mają prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych niekomercyjnych materiałach organizatorów oraz wystawach pokonkursowych.

TERMINY

Czas trwania konkursu: 22.09.2014-13.10.2014
Ostateczny termin składania prac: 13.10.2014 godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników konkursu: 07.11.2014 - Strona internetowa
Gala wręczenia nagród podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC oraz otwarcie wystawy pokonkursowej:09.11.2014

JURY

Wojciech Grzędziński
fotoreporter, laureat nagrody World Press Photo, szef fotografów Kancelarii Prezydenta RP

Aneta Sałajczyk
przedstawiciel Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC

Karol Zapała
Fotograf, menadżer Proclub Studio.

Dr Dorota Heidrich
Przedstawiciel Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin i strona Konkursu TUTAJ