niedziela, 14 lipiec 2024

altW mojej twórczej pracy staram się połączyć trzy pasje życiowe: poezję, malarstwo i fotografię. Fascynacja literaturą, filozofią, sztukami pięknymi i problemami dotyczącymi wewnętrznej natury człowieka są dominującymi siłami moich myśli. Balansując między światem realnym, a wyima-ginowanym staję nad przepaścią pytań i odpowiedzi.
Poszukując genezy emocji i uczuć zapadam się głęboko we własne, wewnętrzne przestrzenie, niemalże do granic samoświadomości. ...

podziwia świat i ...ludzi

Zobacz większe!Tomasz Słupski, student Akademii Fotografii, urodzo-ny w 1974 roku, mieszka w Warszawie. Na co dzień geograf i geolog. Doktorant na Uniwersytecie Warszaw-skim. Zajmuje się „sztuką naturalną”. W północnej Polsce bada rytmy natury wygrywane przez lądolody w ciągu ostatnich dwóch milionów lat. Od dwunastu lat pasjonat ...