czwartek, 18 lipiec 2024

Od organizatorów:

logo---080W dniach od 11 września do 10 października 2010 r. w Łodzi odbędzie się Fokus Łódź Biennale - międzynarodowa wystawa w przestrzeni publicznej, zatytułowana Od Placu Wolności do Placu Niepodległości. Łódzkie Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne poświęcone sztuce współczesnej, kontynuujące ideę „Konstrukcji w Procesie”. …

logo---400

Od organizatorów:

W dniach od 11 września do 10 października 2010 r. w Łodzi odbędzie się Fokus Łódź Biennale - międzynarodowa wystawa w przestrzeni publicznej, zatytułowana Od Placu Wolności do Placu Niepodległości. Łódzkie Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne poświęcone sztuce współczesnej, kontynuujące ideę „Konstrukcji w Procesie”.

E-Partum-Hommage-a-Leonardo-da-Vinci
fot. Ewa Partum, Hommage a Leonardo da Vinci, 1986

Fokus Łódź Biennale wyróżnia wśród innych światowych wystaw fakt, że artysta zobowiązany jest stworzyć unikalny projekt na miejscu (w przeciwieństwie do innych wystaw tego typu, które są na ogół wyrazem myśli kuratorskiej). Pole działania zostanie więc przekazane artystom - dzięki temu otrzymują oni więcej swobody twórczej i umożliwią mieszkańcom miasta uczestniczenie w procesie twórczym. Fokus Łódź Biennale odbędzie się wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, od placu Wolności do placu Niepodległości. Zamiarem organizatorów jest twórcze wykorzystanie urbanistycznej, estetycznej i socjologicznej specyfiki głównej ulicy Łodzi.

Organizatorem projektu jest Muzeum Miasta Łodzi, a jego dyrektorem artystycznym Ryszard Waśko, artysta i twórca „Konstrukcji w Procesie”. Wyboru artystów uczestniczących w Fokus Łódź Biennale dokona Komitet Selekcyjny, do którego Ryszard Waśko zaprosił Mirosława Bałkę, artystę, Gabrielę Horn, dyrektorkę Kunst-Werke w Berlinie, Hansa Ulricha Obrista, dyrektora artystycznego Serpentine Gallery w Londynie, Angelikę Stepken, dyrektorkę Villa Romana we Florencji, Jarosława Suchana, dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, Richarda Vine'a, redaktora Art in America oraz Gregorego Volka, nowojorskiego krytyka i kuratora.

Organizatorzy zdecydowali się rozszerzyć zasięg Fokus Łódź Biennale na inne przedsięwzięcia artystyczne, tak zwane „pre-eventy” (całoroczne wydarzenia uprzedzające wystawę główną), skierowane w tej edycji głównie na konceptualizm i Fluxus, dwa radykalne nurty w sztuce lat 60. i 70., które wywarły silny wpływ na kilka generacji artystów po obu stronach muru. Cykl „pre-eventów” został zainaugurowany w listopadzie 2009 roku przez Dodiego Reifenberga w ramach jego projektu „Preparing the Canvas / Przygotowanie płótna”.

Projekt Fokus Łódź Biennale zainaugurowały warsztaty prowadzone przez Dodiego Reifenberga. Artysta z Berlina rozpoczął w ten sposób realizację projektu „Preparing the Canvas / Przygotowanie płótna”, którego ideą wiodącą jest symboliczne przygotowanie miasta dla działań artystów.

Następnym krokiem było otwarcie Klubu Fokus Łódź Biennale przy ulicy Piotrkowskiej 118, który jest miejscem projektu Dodi Reifenberga, centrum informacyjnym Biennale, a także przestrzenią dla spotkań, wystaw i autorskich prezentacji.

W ramach Fokus Łódź Biennale planowane są m.in. sympozja i wystawy poświęcone sztuce konceptualnej i historii Fluxusu.

Najważniejszą zasadą Fokus Łódź Biennale jest bezpośredni udział artysty w projekcie, a podstawowym celem imprezy jest edukacja artystyczna i przybliżanie sztuki współczesnej szerokiej publiczności. Ulica Piotrkowska wraz z Klubem Biennale przemieni się w otwartą, wspólną pracownię – mieszkańcy Łodzi i turyści, rodziny z dziećmi i osoby starsze, studenci i krytycy będą mogli nie tylko obserwować artystow w trakcie pracy, ale i uczestniczyć w procesie twórczym.

Dostępna jest strona internetowa www.biennalelodz.pl oraz blog Biennale, w przygotowaniu są publikacje drukowane, gazeta oraz katalog zawierający dokumentację wszystkich działań Fokus Łódź Biennale.

Przewodnik Fokus Łódź Biennale http://www.biennalelodz.pl/pdf/przewodnik_guide.pdf

Plan wystaw Fokus Łódź Biennale http://www.biennalelodz.pl/pdf/mapa.pdf